Address: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng/ Office: P620A, Tầng 6 TD Business Center, Lô 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ Phone: 02253 260101 số lẻ 168 (Marketing) - Fax: 02253 260110 Hotline: 02253 260012/ Email: marketing@sitc-dinhvu.com

Chứng chỉ ISO 9001 : 2015

Deadline: 24-12-2018 (Đã xem 131958 lần)

Để nâng cao hệ thống quản lý, thực hiện tiêu chuẩn hóa, quy phạm hóa các mục tiêu, xác định các rủi ro và cơ hội. Vào ngày 07/05/2018, Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ đã thành lập ban ISO với nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Từ khi thành lập ban ISO đến nay, dưới sự tích cực của các thành viên trong ban ISO và sự nỗ lực của toàn thể nhân viên trong Công ty đã cùng nhau thực hiện tiêu chuẩn hóa các quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, thiết lập các tiêu chuẩn : 5S, an toàn lao động, xếp container, xếp dỡ hàng hóa, đóng container... Bên cạnh đó Ban ISO đã xây dựng được đội ngũ đánh giá viên nội bộ với trình độ chuyên môn cao thường xuyên thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ nhằm theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động đồng thời nhận định các điểm không phù hợp để đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa.

Vào ngày 07/12/2018, Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ đã chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001 : 2015 chứng nhận việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn. Chứng chỉ ISO 9001 : 2015 càng khẳng định được sự uy tín, chuyên nghiệp, cải tiến không ngừng của Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ.

 
 
 
 
 
 
 
 

Other articles

OUR PARTNERS